Skip to main content

Rapportage

Wij vinden het belangrijk om u als ouder op de hoogte te stellen van de ontwikkeling en leerresultaten van uw kind.

Per jaar krijgt u als ouder 2 rapporten over uw kind. Naast een algemeen gedeelte geeft de school in de schriftelijk rapportage
inzicht in de ontwikkeling van het kind. Deze rapportage is uitgangspunt voor het rapportgesprek dat we met de ouders (en vanaf
groep 3 ook met de kinderen) voeren na overhandiging van het rapport. De rapporten gaan in een multomap mee naar huis. Aan het eind van de basisschool zullen de rapporten worden ingebonden.

Wij vinden het belangrijk dat het kind ook een bijdrage levert aan het rapport door middel van een tekening en een geschreven stukje over hun eigen ervaringen betreffende hun ontwikkeling. De kinderen worden op de hoogte gebracht van hun resultaten door regelmatige gesprekken met de leerkracht(en).

Schooljaar 2017 - 2018
GroepMaandRapportage
Indien er behoefte is aan een ander of extra gesprek vanuit ouders of leerkrachten maken we graag een afspraak met u.
Groep 1 na 8 weken gewenningsgesprek. Afhankelijk van het instroom-moment vindt er een tussentijds gesprek plaats.
  juni rapport 1, (enkel sociaal emotionele gedeelte) + gesprek
Groep 2 November Voortgangsgesprek (sociaal emotionele gedeelte) + gesprek
  Februari rapport 1 + gesprek
  Juli rapport 2, indien nodig volgt een gesprek
Groep 3 t/m 8 November Voortgangsgesprek ouder met kind, voorlopig adviesgesprekken groep 8
  Februari rapport 1 + rapportgesprek, definitief adviesgesprekken groep 8
  Juli rapport 2, indien nodig volgt een gesprek