Skip to main content

Visie


De visie van het bestuur op het onderwijs

“Samen sterk maar toch uniek”

Onderwijs

De basisscholen zijn primair de instituten voor het geven van onderwijs, waarbij we eisen stellen aan het pedagogisch handelen van de leerkrachten. Voorop staat dat de verschillende onderwijslocaties kwalitatief goed onderwijs geven aan zoveel mogelijk kinderen. Alle kinderen kunnen, waar dit redelijkerwijs mogelijk en verantwoord is, onderwijs op onze basisscholen ontvangen.

Opvoeding

Er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun creatieve vermogens en ze worden in contact gebracht met culturele uitingen. Eveneens wordt veel zorg besteed aan opvoedingsaspecten als tolerantie naar elkaar toe, respect voor elkaar en het bijbrengen van normen en waarden.

Opvang

Onze scholen maken gebruik van alle mogelijke middelen om het onderwijs voor al onze kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Opvang, voor-, na- en tussenschools, hoort daarbij. Waar mogelijk worden de krachten gebundeld. Er worden relaties gelegd met het peuterspeelzaalwerk, het sociaal-cultureel werk en de buitenschoolse opvang.

Peuterspeelzaal

Sinds maart 2010 verhuurt De Ploeg een lokaal aan peuterspeelzaal Ploegmaatjes. De school is deze peuterspeelzaal zelf opgestart. Als school vinden we het belangrijk dat ook de jongste kinderen al een plaats binnen de school krijgen. Op deze manier werken we al op jonge leeftijd aan een band met de kinderen en ouders. De stap naar de basisschool wordt kleiner en een eventuele (taal)achterstand bij het jonge kind kan snel gesignaleerd worden. Peuters zijn vanaf 2 jaar welkom op deze gezellige peuterspeelzaal. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ploegmaatjes.nl.

Algemene toegankelijkheid van het onderwijs

De scholen van de stichting zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing en/of geloofsovertuiging. Op onze scholen staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Daarbij worden verschillen niet verzwegen, maar juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. De kinderen worden zo voorbereid op onze maatschappij, waarin zij te maken hebben met veelzijdige opvattingen, meningen en gebruiken.

Respect, acceptatie en tolerantie zijn begrippen die worden omgezet in een levenshouding.