Skip to main content

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (icp) op school. De icp luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (evp) voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
De icp is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn:
Helma van Rosmalen
hDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tanja Blom 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Helma van Rosmalen ma, di (ploegmaatjes) en regelmatig.

Externe Vertrouwenspersoon

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De evp is geheimhoudingsplichtig.
De evp bij ons op school zijn mevrouw Marla van Berge Henegouwen en de heer Harry Kelderman. Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep. Ze zijn bereikbaar via: 

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T (010) 407 15 99
W www.cedgroep.nl

P CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de icp of evp kan u hierbij behulpzaam zijn. De contactgegevens zijn:

T (030) 280 95 90
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W www.onderwijsgeschillen.nl
P Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht

De volledige klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie of de interne contactpersoon.

Meldpunt seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.