Skip to main content

Luizenprotocol

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door luizenouders. Deze controle vindt in de week aansluitend op de vakantie plaats. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd nadat zij weer op school zijn. Iedere groep streeft naar minimaal 2 luizenouders. De luizenouders hebben een signaleerfunctie. Er wordt dus alleen gekeken of kinderen luizen of neten hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis behandelen.

Zodra bij een kind levende luizen worden geconstateerd worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht. Dit gebeurt telefonisch door de luizenouder. Indien het een kind van gescheiden ouders betreft worden beide ouders geïnformeerd. Broertjes en/of zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd. Als blijkt dat ook broertjes/zusjes luizen hebben, wordt ook die groep extra gecontroleerd en volgt dezelfde informatie-procedure als hier beschreven. Via een mail worden de andere ouders van betreffende groep op de hoogte gebracht.

Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school. Ouders die in de gelegenheid zijn hun kind op te halen, mogen hun kind ophalen en direct behandelen. Na de behandeling kan het kind, afhankelijk van het tijdstip van de dag, weer naar school.

Indien een kind luizen heeft, wordt dat gewoon direct aan het kind verteld. Het kind krijgt ook te horen of hij/zij tussentijds voor behandeling wordt opgehaald van school. Kinderen met lang haar, die niet kunnen worden opgehaald, krijgen van de luizenouder een haarklem, om het haar bij elkaar te houden.

Wanneer thuis luizen worden geconstateerd, informeren ouders de leerkracht. Ook als behandeling reeds heeft plaatsgevonden. De leerkracht informeert de luizenouder en zorgt dat er een groepsmail naar alle andere ouders van de groep wordt verstuurd, zodat ouders thuis preventief kunnen controleren.

Richtlijnen met betrekking tot het reinigen van knuffels, kluisjes enz., door zijn door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs veranderd en worden op school niet gereinigd. 

 

Een week na de eerste controle wordt de gehele groep, inclusief het kind met luizen en/of neten opnieuw gecontroleerd. Indien de behandeling van ouders niet effectief is geweest en er nog steeds luizen/neten voorkomen, worden zij op nieuw gebeld en worden de andere ouders weer via mail geïnformeerd. Na weer een week vindt opnieuw controle plaats. Indien nu voor de derde opeenvolgende week luizen wordt geconstateerd bij hetzelfde kind, legt de leerkracht contact met de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij is deskundige in het ondersteunen van ouders wat betreft de bestrijding van luizen. Uitsluitend met goedkeuring van betrokken ouders vindt er contact plaats tussen de sociaal verpleegkundige en de ouders met als gezamenlijk doel de luizen te bestrijden.

Wij adviseren geen specifieke behandeling en het is de keuze van ouders om een effectieve behandelmethode te kiezen. Wel is bekend dat verschillende chemische bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat opleveren in verband met resistentie van de luizen. Kammen met een speciale luizenkam is het meest geadviseerd als behandeling. Ter voorkoming van luizen en de besmetting binnen een groep vragen we ouders hun kind wekelijks te controleren. 

De praktische uitvoering van dit protocol ligt voor een groot deel bij de luizenouders. 

Op de website van het Rivm kunt u terecht voor recente informatie omtrent hoofdluis.